C/Campoamor, 73 baix València 96 3257160 oficina@scitoedicions.org

Scito Edicions

Política de privadesa i protecció de dades

Qui som

La nostra adreça web és: https://scitoedicions.org. Scito Edicions és l’editorial de la Fundació Scito.

Propietat del lloc web

Responsable del lloc web: Fundació Scito
Adreça: C/. Campoamor, 73, Bj. Izq. – 46022 València (Espanya)
Email de contacte: oficina@scitoedicions.org
Telèfon: 0034 963 257 160
CIF: G98214604

Pàgina web: https://scitoedicions.org

Informació general

La present “Política de Privadesa i Protecció de Dades” té com a finalitat donar a conèixer les condicions que regeixen la recollida i tractament de les seues dades personals per part de la nostra entitat o grup corporatiu per a vetlar pels drets fonamentals, el seu honor i llibertats, tot açò en compliment de les normatives vigents que regulen la Protecció de Dades personals segons la Unió Europea i l’Estat Membre espanyol.

De conformitat amb aquestes normatives, necessitem disposar de la seua autorització i consentiment per a la recollida i el tractament de les seues dades personals, per la qual cosa a continuació, li indiquem tots els detalls del seu interès respecte a com realitzem aquests processos, amb quines finalitats, que altres entitats podrien tenir accés a les seues dades i quins són els seus drets.

Per tot l’exposat, una vegada revisada i llegida la nostra Política de Protecció de Dades, únicament realitzarem tractaments de les seues dades autoritzades per vostè sota les estipulacions d’aquesta Política.

Responsable del tractament

Qui recapta i tracta les seues dades?

El Responsable del Tractament de Dades és aquella persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que solament o conjuntament amb uns altres determine les finalitats i mitjans del tractament de dades personals; en cas que les finalitats i mitjans del tractament estiguen determinats pel Dret de la Unió Europea o de l’Estat Membre espanyol.

En aquest cas, les nostres dades identificatives com a Responsable del Tractament són els següents:

FUNDACIÓ SCITO – CIF G98214604
C/Campoamor, 73 Baix Esq. 46022, València (València), Espanya
Email: oficina@scitoedicions.org – Telèfon: 0034 963257160

Mesures de seguretat

Què fem per a garantir la privadesa de les seues dades?
La nostra entitat o grup corporatiu adopta les mesures organitzatives i tècniques necessàries per a garantir la seguretat i la privadesa de les seues dades, evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, depenent de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemat i els riscos al fet que estan exposats.
Entre unes altres, destaquen les següents mesures:

 1. Garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y resiliencia permanentes de los sistemas y servicios de tratamiento.
 2. Restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.
 3. Verificar, evaluar y valorar, de forma regular, la eficacia de las medidas técnicas y organizativas implementadas para garantizar la seguridad del tratamiento.
 4. Seudonimizar y cifrar los datos personales, en caso de que se trate de datos sensibles.

Finalitats del tractament

Para què volem tractar les seues dades?
A continuació li detallem els usos i finalitats previstes dels tractaments de dades que realitzem.
Tinga en compte que, del següent llistat, únicament usarem les seues dades per a aquelles finalitats que vostè ens va autoritzar en el moment de la recollida de les seues dades:

 1. Registres d’usuaris. Gestió de comptes d’usuaris registrats en el lloc web.
 2. Gestió de clients: Gestió de clients/proveïdors, comptable, fiscal i administrativa.
 3. Newsletter: Màrqueting, publicitat i prospecció comercial. Enviament de Newsletters.
 4. Comunicacions comercials. Enviament de comunicacions comercials.
 5. Consultes website: Altres finalitats. Atendre les consultes realitzades a través del lloc web.

Durant quant temps conservem les seues dades?
Utilitzem les seues dades durant el temps estrictament necessari per a complir les finalitats indicades anteriorment. Llevat que existisca una obligació o requeriment legal, els terminis de conservació previstos són:

 • 5 anys per a aquelles dades que hagen d’estar a disponibilitat de les autoritats espanyoles.
 • I per als altres tractaments de dades, mentre existisca una relació contractual entre ambdues parts i vostè no sol·licite la seua supressió o limitació de tractament.

Legitimació del Tractament

Per què tractem les seues dades?
La recollida i el tractament de les seues dades està legitimat sempre per una o diverses bases jurídiques, que detallem a continuació:

 1. Registres d’usuaris: Consentiment explícit de l’interessat.
 2. Gestió de clients: Consentiment explícit de l’interessat.
 3. Newsletter: Consentiment explícit de l’interessat.
 4. Comunicacions comercials: Consentiment explícit de l’interessat.
 5. Consultes website: Consentiment explícit de l’interessat.

Destinataris de les seues dades

A qui cedim les seues dades dins de la Unió Europea?

En ocasions, per a poder complir amb les nostres obligacions legals i el nostre compromís contractual amb vostè, ens veiem davant l’obligació i necessitat de cedir alguns de les seues dades a certes categories de destinataris, les quals especifiquem a continuació:

 • Gestió de clients: Administració Tributària ; Bancs, caixes d’estalvis i caixes rurals.

Realitzem Transferències Internacionals de les seues dades fora de la Unió Europea?

No realitzem transferències internacionals de les seues dades.

Procedència i tipus de dades tractades

D’on hem obtingut les seues dades?

Les seues dades ens han sigut facilitats directament per vostè mitjançant els formularis electrònics de la nostra web.

Quins tipus de dades seues hem recaptat i tractem?

Registre d’usuaris:

 • Usuaris registrats:
  • Dades identificatives: adreça electrònica, nom i cognoms.

Gestió de clients:

 • Finalitats: Gestió de clients/proveïdors, contable, fiscal i administrativa.
 • Clients:
  • Dades identificatives: adreça electrònica, adreça postal, nom, cognoms, telèfon.
  • Econòmiques: dades bancàries.

Newsletters:

 • Finalitats: Marketing, publicitat i prospecció comercial.
 • Subscriptors:
  • Dades identificatives: adreça electrònica, nom i cognoms

Comunicacions comercials:

 • Usuaris registrats i clients:
  • Dades identificatives: adreça electrònica, nom i cognoms.

Consultes website:

 • Finalitats: altres finalitats.
 • Contactes web:
  • Dades identificatives: adreça electrònica, nom, cognoms, i telèfon.

Drets del interessats

Quins són els drets que li emparen?

La normativa vigent de protecció de dades li empara en una sèrie de drets en relació a l’ús que li donem a les seues dades. Tots i cadascun d i els seus drets són unipersonals i intransferibles, i s dir, q o i únicament poden ser realitzats pel titular de les dades, prèvia comprovació de la seua identitat.
A continuació l’indiquem quins són els drets que li assisteixen:

 • Sol·licitar l’ACCÉS a les seues dades personals.
 • Sol·licitar la RECTIFICACIÓ de les seues dades.
 • Sol·licitar la SUPRESSIÓ o eliminació de les seues dades (dret al “oblit”).
 • LIMITAR o OPOSAR-TE a l’ús que li donem a les seues dades.
 • Dret a la PORTABILITAT de les seues dades per a casos de serveis de telecomunicacions o internet.
 • Dret a RETIRAR el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Dret a presentar una RECLAMACIÓ en matèria de protecció de dades davant l’Autoritat de Control: Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Com pot exercir els seus drets en relació a les seues dades?

Per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició, portabilitat i retirada del seu consentiment, pot fer-ho de la següent forma:

Responsable: FUNDACIÓ SCITO
Adreça: C/ Campoamor, 73 Baix Esq. 46022, València (València), Espanya
Telèfon: 963257160
E-mail: oficina@scitoedicions.org
Pàgina web: https://scitoedicions.org

Com pot presentar una reclamació?

A més dels drets que li assisteixen, si creu que les seues dades no s’estan recaptant o tractant conforme a la normativa vigent de Protecció de Dades, vostè podrà realitzar una reclamació davant l’Autoritat de Control, les dades del qual de contacte indiquem a continuació:

Agencia Española de Protección de Datos
C/. Jorge Juan, 6. 28001, Madrid (Madrid), España
Email: info@agpd.es – Telèfon: 912663517
Web: https://www.agpd.es

Consentiment i acceptació

L’acceptació del present document indica que vostè entén, accepta totes les clàusules de la nostra política de privadesa pel que autoritza la recollida i el tractament de les seues dades personals en aquests termes. Aquesta acceptació es realitza mitjançant l’activació de la casella de verificació de “Lectura i Acceptació” de la nostra Política de Privadesa.